top of page

Puppies / Szczenięta

Brak szczeniąt dostępnych do rezerwacji :-)
Zapraszamy do rezerwacji na kolejny sezon :-)

With pleasure I present ... Our puppies were born on the 16th of December.
We have 4 puppies: 2 girls and 2 boys all beautiful and healthy, free from genetic diseases.


Z przyjemnością anonsuję ... Nasze szczenięta urodziły się 16 grudnia.
Mamy 4 szczenięta: 2 dziewczynki i 2 chłopców wszystkie piękne i zdrowe wolne od diagnozowanych w rasie chorób genetycznych.
 

"C"- team *16.12.2022              Brak szczeniąt dostępnych do rezerwacji :-)

"C"- team  :-)

happy&werevu 2 .jpg

      Two girls:
❤️ fiolet baby girl C FROM Zainabu
❤️ red baby girl C FROM Zainabu
       Two
 boys:
❤️ orange baby boy C FROM Zainabu
❤️ blue baby boy C FROM Zainabu


     Dwie dziewczynki:
❤️ fiolet baby girl C FROM Zainabu
❤️ red baby girl C FROM Zainabu
      Dwóch
 chłopców: 
❤️ orange baby boy C FROM Zainabu
❤️ blue baby boy C FROM Zainabu

Puppies at the age of 3 weeks.                               Szczenięta w wieku 3 tygodni.

"C" litter on the board!                            Miot "C" na pokładzie!

basenji_zainabu_puppies_szczenięta_Happy

The pictures present Nature's Masterpiece HAPPY FOR ZAINABU "Happy"
at the age of 8 weeks and as an adult bitch who will become a mom for the second time.

Na zdjęciach prezentujemy Nature's Masterpiece HAPPY FOR ZAINABU "Happy"
w wieku 8 tygodni oraz jako dorosła suczka, która zostanie drugi raz mamunią.

"HAPPY" Nature's Masterpiece HAPPY FOR ZAINABU szczenię basenji w wieku 8 tygodni.
123738191_771013660294596_30777911336999
123607715_268842901232242_64795226664984
"HAPPY" Nature's Masterpiece HAPPY FOR ZAINABU suczka basenji w wieku 28 miesięcy.
bottom of page